Skip to toolbar

Profile

Name

Truong Thinh Phat

About

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VLXD THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT được thành lập và hoạt động hơn 10 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trải qua hàng chục năm kinh doanh, công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở …. tại khu vực Miền Nam
<a href="https://www.midomi.com/index.php?action=main.profile&username=vlxdtruong&quot; rel="nofollow">https://www.midomi.com/index.php?action=main.profile&username=vlxdtruong</a&gt;
<a href="https://tune.pk/user/vlxdtruongthinhphat/about&quot; rel="nofollow">https://tune.pk/user/vlxdtruongthinhphat/about</a&gt;
<a href="https://filmow.com/usuario/vlxdtruongthinhphat/filmes/ja-vi/&quot; rel="nofollow">https://filmow.com/usuario/vlxdtruongthinhphat/filmes/ja-vi/</a&gt;
<a href="https://www.brandsvietnam.com/marketer/vlxdtruongthinhphat&quot; rel="nofollow">https://www.brandsvietnam.com/marketer/vlxdtruongthinhphat</a&gt;
<a href="http://www.bakespace.com/members/profile/vlxdtruongthinhphat/820001/&quot; rel="nofollow">http://www.bakespace.com/members/profile/vlxdtruongthinhphat/820001/</a&gt;
<a href="https://visualhunt.com/p/vlxdthinhphat/&quot; rel="nofollow">https://visualhunt.com/p/vlxdthinhphat/</a&gt;
<a href="https://www.gamespot.com/profile/vlxdthinhphat/about-me/&quot; rel="nofollow">https://www.gamespot.com/profile/vlxdthinhphat/about-me/</a&gt;
<a href="https://stackexchange.com/users/17700477/vlxdtruongthinhphat&quot; rel="nofollow">https://stackexchange.com/users/17700477/vlxdtruongthinhphat</a&gt;
<a href="https://www.redbubble.com/fr/people/truongthinhphat?asc=u&quot; rel="nofollow">https://www.redbubble.com/fr/people/truongthinhphat?asc=u</a&gt;
<a href="https://www.eurogamer.net/profiles/vlxdtruongthinhphat/&quot; rel="nofollow">https://www.eurogamer.net/profiles/vlxdtruongthinhphat/</a&gt;
<a href="https://www.mixcloud.com/vlxdthinhphat/&quot; rel="nofollow">https://www.mixcloud.com/vlxdthinhphat/</a&gt;
<a href="https://www.skillshare.com/user/vlxdtruongthinhphat&quot; rel="nofollow">https://www.skillshare.com/user/vlxdtruongthinhphat</a&gt;
<a href="https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1154130&quot; rel="nofollow">https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1154130</a&gt;
<a href="https://bitly.com.vn/KIi90&quot; rel="nofollow">https://bitly.com.vn/KIi90</a&gt;

Your Website

vlxdtruongthinhphat.com

Share
Register Login Lost Password

Truong Thinh Phat

Profile picture of Truong Thinh Phat

@vlxdtruongthinhphat

Not recently active